Cultura informaţiei

Preşedinte: 

Angela Repanovici, Universitatea ”Transilvania” Braşov

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretar:

Robert Coravu, Universitatea din București

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Întâlnirea Secțiunii Cultura informației

La Casa Corpului Didactic Brașov s-au desfășurat în ziua de 22 iunie 2017 lucrările secțiunii Cultura informației a ABR. Au fost prezenți 41 de membri ABR.

Tema propusă pentru această întrunire a fost „Cultura informatiei la locul de muncă”.
Au fost prezentate comunicările   pdf Nevoia de abilități în cultura informației (5.33 MB)  (prof. univ. dr. Angela Repanovici) și   pdf Rolul bibliotecilor în era postadevărului (1.98 MB)  (lector univ. dr. Robert Coravu).
Din discuții a rezultat necesitatea consultării membrilor ABR cu privire la nevoile lor de formare în domeniul culturii informației. În acest scop, în perioada următoare va fi elaborat un chestionar pe baza căruia se va stabili ce curs/cursuri de perfecționare și ce materiale suport (ghiduri, tutoriale, modele de proiecte pedagogice etc.) în domeniul culturii informației vor fi livrate membrilor asociației.
 
Secretar secțiunea Cultura informației, Robert Coravu

Întrunirea Secțiunii Cultura informației

Stimate colege și stimați colegi,

Vă invităm să participați la lucrările Secțiunii Cultura informației a Asociației Bibliotecarilor din România care se vor desfășura la Brașov, în ziua de 22 iunie (10.00-14.00).

Întrunirea secțiunii va fi găzduită de Casa Corpului Didactic Brașov (Str. Iuliu Maniu nr. 52). Tema propusă spre dezbatere este Cultura informației la locul de muncă.

În societatea de azi, în care informația ocupă un loc esențial în orice profesie sau domeniu de activitate, cultura informației trebuie să se afle în atenția angajaților și angajatorilor, în mod egal, ca o condiție a performanței la locul de muncă, a eficienței și competitivității unei organizații. Una dintre mizele profesioniștilor în informare și documentare va fi, în viitorul apropiat, să contribuie la conștientizarea angajatorilor cu privire la valoarea pe care o are o forță de muncă alfabetizată informațional și să-i determine să investească în dezvoltarea abilităților acesteia de regăsire, analiză, utilizare și diseminare a informațiilor. Dezbaterea noastră își propune să abordeze teme precum valoarea și impactul culturii informației la locul de muncă, rolul culturii informației în dezvoltarea profesională sau importanța culturii informației pentru angajatori.

 

Președinte, Prof. univ. dr. Angela Repanovici – Universitatea „Transilvania” din Brașov

Secretar, Lector univ. dr. Robert Coravu – Universitatea din București

 

Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Cultura Informației și al Diviziunii Biblioteci Universitare

La lucrările desfăşurate la Consiliul Județean Brașov din data de 2.06.2016, participă doamna Prof. univ. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici - preşedinte Secţiunea Cultura Informaţiei, doamna Mioara Voncilă - președinte al Diviziunii Biblioteci Universitare, domnul Dr. Robert Coravu - secretar Secţiunea Cultura Informaţiei, doamna Clinciu Simona - președinte ABR - filiala Brașov, doamna Florea Corina - vicepreședinte ABR - filiala Brașov.

Read more: Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Cultura Informației și al Diviziunii Biblioteci Universitare

Proces-verbal al Secţiunii Cultura informației

Proces-verbal

Încheiat astăzi, 8 septembrie 2016, cu ocazia întrunirii Secțiunii Cultura Informației

 

Prezentări:

Raluca Trifu, Carolina Botea Hațeganu - ”Cultura informației în contextul dislexiei”

Angela Repanovici - ”Proiecte europene: modernizarea bibliotecilor prin dezvoltarea profesională a personalului și reformarea serviciilor de bibliotecă”

Lenuța Ursachi - ”Activități de cultura informației desfășurate în cadrul proiectului PERFORM”

Nicolaie Constantinescu - ”Științe deschise-evoluție europeană a cadrului de gestionare a informației”

Ileana Ciubucă - ”Ce găsim în cărți?”

Maria Nițu - ”Biblioteca și blogurile de cititori”

 

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Cultura informației

Întâlnirea Secțiunii Cultura Informației

Stimați colegi,

Vă invităm să participați la întâlnirea Secțiunii Cultura Informației si a Diviziunii Biblioteci Universitare în data de 2 iunie 2016 orele 10-14 în clădirea Consiliului Județean Brașov sala 120, B-dul Eroilor nr. 5.
Tematica Sectiunii Cultura Informatiei va fi: Realizarea tutorialelor online de instruire în Cultura Informației dedicat bibliotecarilor școlari și universitari

Prezentări:
Lenuța Ursachi, Universitatea din Galați: "Instrumente software utile în realizarea tutorialelor online"
Nicolae Constantinescu-Kosson: "Instrumente cu sursă deschisă pentru realizarea de resurse educaționale"
Angela Repanovici, Universitatea Transilvania din Brașov: "Modele internaționale de tutoriale online de Cultura Informației"
Robert Coravu, ROMDIDAC: titlu rezervat
Diviziunea Biblioteci Universitare: Dezbateri pe tema legii educației

Vă rugăm să ne comunicați intenția dumneavoastră de participare sau dacă doriți să susțineti o lucrare în cadrul întalnirii Diviziunii Biblioteci Universitare.


 
 

Noutăți