Anunțuri

2% pentru ABR

Vă reamintim că termenul de depunere a declarațiilor 230 pentru direcționarea a 2% din impozitul pe venit pentru anul 2016 este data de 25 mai 2017. Puteți descărca formularul 230 din link-ul de mai jos. Acesta trebuie completat cu numele și datele de contact (câmpul I),  semnat (unde scrie semnatură contribuabil) și trimis/depus la filiala Administraţiei Financiare de care aparţineți.

FORMULARUL 230

2%

Vă invităm să sprijiniți Asociația Bibliotecarilor din România (ABR) direcționând 2% din impozitul pe venit, pentru a suplimenta fondurile destinate servirii intereselor tuturor profesioniștilor din domeniul științei informării și documentării.

Creată pentru a veni în sprijinul bibliotecarilor, profesorilor documentariști, arhiviștilor, bibliografilor, ABR organizează întâlniri profesionale și cursuri specializate, editează și publică materiale de specialitate, colaborează cu cele mai importante asociații de profil pentru a fi un reper important și a disemina cele mai noi tendințe din lumea informației și a cărții.

Vă invităm să completați formularele atașate, mulțumindu-vă pentru interesul acodat asociației noastre. Menționăm că filiala cu cei mai mulți membri care orientează 2% din impozit spre ABR va fi distinsă cu un premiu la Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România de la Brașov (2017).

CUM SE PROCEDEAZĂ DACĂ AŢI HOTĂRÂT SĂ DIRECŢIONAŢI 2% DIN IMPOZIT CĂTRE ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA?

Datele de identificare ale asociaţiei sunt următoarele:

Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Bibliotecarilor din România
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 10211897
Cont bancar (IBAN): RO02RNCB0090000508350001 – BCR

1. Completaţi Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual“. La “Susţinerea unei entităţi nonprofit”, folosiţi datele de identificare ale ABR de mai sus. La menţiunea “Suma” nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula şi vira suma admisă, potrivit legii.

2. În cazul în care aveți venituri din mai multe surse completați Formularul 200 iar la rubrica "Destinația sumei reprezentând..." bifați "Susținerea unei entități nonprofit" și scrieți datele de identificare ale ABR. La menţiunea “Suma” nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula şi vira suma admisă, potrivit legii.

FORMULAR 200

FORMULAR 230

 

În numele Consiliului Director al ABR vă mulțumesc sprijin.

Cu aleasă considerație,

dr. Adriana Szekely

Preşedinte ABR

Rămas bun...

 

În ajun de sărbători ne despărțim cu tristețe de un om bun, cu suflet cald, care s-a aplecat cu drag și dedicație profesională spre provocările meseriei de bibliotecar.

Olga Beschea, de la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași a fost președinte al Secțiunii Catalogare, Clasificare, Indexare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndoliate!

Consiliul Director al ABR

 

Rezultatele chestionarului aplicat participanților la lucrările secțiunii Cultura informației care s-au desfășurat la Timișoara, în cadrul Conferinței Naționale a ABR


Câteva concluzii care se pot extrage din răspunsurile primite:

- Preferința pentru caracterul aplicativ al lucrărilor prezentate la secțiune (aprox. 60% din respondenți)
- Unanimitate în privința existenței unui program de formare în CI dedicat bibliotecarilor - în condițiile în care majoritatea participanților la secțiune au peste 15 ani de experiență în bibliotecă (a se vedea răspunsurile la Q8)
- Teme preferate pentru formare (în ordinea opțiunilor):
  • Utilizarea informației
  • Surse de informație
  • Căutarea informației
  • Baze de date
  • Utilizarea etica a informatiei+Plagiat
  • Standarde de cultura informației
- Partea practică/aplicativă este preferată și în ceea ce privește conținutul cursurilor de formare.


Prof. univ. dr. Angela Repanovici - președinte
Dr. Robert Coravu - secretar
Sectiunea Cultura informației

Page 1 of 4
 
 

Noutăți