Filiala Timiș

Preşedinte:

Agneta Lovasz, Biblioteca Universităţii “Politehnica” din Timişoara

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vicepreşedinte:

Dana Mihăilă, Casa Corpului Didactic Timiş

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0742.354.090


Secretar:

Aurica Domocoş, Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran” Timișoara

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 0721.849.298

PROCES-VERBAL al Filialei Timiș a ABR

PROCES-VERBAL

privind alegerea Consiliului de conducere a ABR, filiala Timiș,

pentru perioada 2015-2019

 

În urma desfășurării alegerilor pentru funcțiile Consiliului de conducere a filialei Timiș a Asociației Bibliotecarilor din România, respectiv președinte, vicepreședinte, secretar, care au avut loc în data de 27 mai 2015, constatăm următoarele:

 

Read more: PROCES-VERBAL al Filialei Timiș a ABR

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ - SPAŢIU IDEAL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ - SPAŢIU IDEAL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

Motto: Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă” (J. Dewey).

 

În perioada 21-22 noiembrie 2014, s-a desfăşurat la Buziaş, ediţia a V-a a Conferinţei Naţionale a bibliotecarilor şcolari şi a cadrelor didactice, organizată de Filiala ABR Timiş, în colaborare cu autorităţile locale, Universitatea de Vest Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Casa Corpului Didactic Timiş şi Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare. Noutatea acestei ediţii a reprezentat-o introducerea în programul conferinţei a unor workshop-uri în care s-au expus şi s-au aplicat practic probleme din aria de interes de studiu şi cercetare a participanţilor la dezbateri: cadre didactice, bibliotecari şcolari, universitari, studenţi, masteranzi etc.

 

Read more: BIBLIOTECA ŞCOLARĂ - SPAŢIU IDEAL DE INFORMARE ŞI COMUNICARE

Conferinţa Naţionala Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”

Stimați Colegi și Colaboratori,

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de vă afla alături de noi între 21-22 noiembrie 2014 la Buziaș, la cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea Ştiinţe ale Informării şi Documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare, şi Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş. Tematică generală a lucrărilor: Cultura informației; Formarea competențelor de documentare științifică de la școala gimnazială la cea doctorală; Promovarea lecturii în rândul copiilor și adulților; Educaţie non-formală; Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor; Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de/sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee); Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale; Activităţi de marketing, promovare şi animaţie culturală; Social-media în sprijinul educației, promovării instituționale; Comunicare şi educaţie interculturală.

La conferință sunt așteptați să participe (cu sau fără lucrare): specialiști ale căror arii de interes se suprapun tematicii propuse, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, bibliotecari, documentarişti, doctoranzi, studenţi etc.

Publicare:
Mapa conferinței va include volumul în format electronic pe CD, cu ISBN acordat de Editura Acces - Editura Casei Corpului Didactic Timiș (conținând abstractele, biosurile, prezentările lucrărilor PowerPoint sau în formatul ales de autori).

Lucrările selectate (textele in-extenso) vor fi publicate în volum tipărit, în funcție de opțiunile autorilor și de selecția comitetului științific, în următoarele variante: ca număr special al Revistei Bibliotecii Naționale a României „Informare și documentare: activitate științifică și profesională”, indexat BDI și volum la Editura Universității de Vest din Timișoara.

Termene limită:

31.10.2014. Trimiterea abstractelor (în limba română) și achitarea taxei de participare (50 lei).

5.01.2014. Trimiterea lucrărilor in-extenso pentru volumul tipărit (5-10 pagini, redactate după recomandările Organizatorilor), achitarea taxei de publicare (150 lei).

Contact:
Cei interesați sunt invitaţi să contacteze comitetul de organizare pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să propună teme sau alte contribuţii suplimentare la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau telefonic (Veronica BRATU, CDI Buziaş, tel. 0740 603 997; Maria MICLE, UVT, tel.0721084242; Dana MIHĂILĂ, CCD Timişoara, tel. 0742354690).

Am ataşat şi programul complet al conferinţei alături de formularul de înregistrare.

Vă aşteptăm cu drag!

„Retrospectivă biblioteconomică 2013”

În data de 13.12.2013, orele 15.00, a avut loc întrunirea de lucru „Retrospectivă biblioteconomică 2013”, organizată de către Filiala ABR Timiş, în colaborare cu specializarea Ştiinţele informării şi documentării din cadrul Universităţii de Vest - Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţele Comunicării şi Casa Corpului Didactic Timiş, prin care organizatorii au propus un dialog profesional între membrii asociaţiei, bibliotecari, cadre didactice şi studenţi ai specializării Ştiinţele informării şi documentării, o retrospectivă a activităţilor derulate de către aceşti parteneri în anul 2013 şi omagierea membrilor fondatori ai ABR – Filiala Timiş.  Din numărul de 40 de membri ABR ai filialei, au fost prezenţi 23.
Read more: „Retrospectivă biblioteconomică 2013”
 
 

Noutăți