Image Unimarc bibliografic

În cadrul Secţiunii catalogare, clasificare, indexare a ABR (Asociaţia Bibliotecarilor din România) s-a creat un grup de lucru – „Ghid naţional de catalogare şi aplicarea formatului Unimarc în bibliotecile din România”. Acest grup de lucru beneficiază de participarea asumată a unor specialişti din bibliotecile de învăţământ şi din bibliotecile publice din România.

Grupul de lucru a pus în discuţie diverse probleme profesionale, legate, desigur, de prelucrarea resurselor, cu precădere în mediu informatizat, fără să se neglijeze, însă, situaţia bibliotecilor care, încă, mai lucrează în regim tradiţional. Dinamica ce s-a impus în domeniul catalogării ne obligă şi ne-a obligat să ţinem seamă de schimbările survenite, în cascadă, în orice document aprobat la nivel internaţional.

Unele din problemele discutate se află într-o fază finală şi ne-am propus să le punem spre studiu şi/sau dezbatere pe site-ul ABR, Secţiunea Catalogare, clasificare, indexare. În această situaţie se află Anexa C a formatului Unimarc Bibliografic, care are ca fundament actualizările intervenite în anii 2008 şi 2016. Acestea sunt evidenţiate prin adăugarea anului actualizării, după cod. Actualizările din anii 2012 şi 2017 nu au adus modificări Anexei C.

Documentul-structură de la care s-a pornit iniţial a fost documentul original în limba engleză, dar  şi listele, în limba română, elaborate în cadrul bibliotecilor mari, încă din anul 2012, Anexa C în limba franceză. Acest document a fost discutat de mai multe ori, a fost îmbunătăţit cu definirea relaţiilor/funcţiilor entităţilor asociate resurselor catalogate sau cu stabilirea termenilor de afişat, în mod uniform, în bazele de date ale bibliotecilor româneşti. Contribuţia colegilor care fac parte din grupul de lucru a fost determinantă.

Am decis să punem pe site două documente pentru Anexa C: un document ordonat alfabetic, după termenii de afişat şi un document ordonat după codurile utilizate. Un rol important în organizarea alfabetică a documentului l-a deţinut dna Delia Bucos – BCU Iaşi.

Fiind un document de studiu şi dezbatere, acesta conţine:

  • termeni cu semnul întrebării, aşteptând clarificări, propuneri etc.;
  • coduri pentru care ar putea exista două-trei funcţii şi acest conflict ar trebui rezolvat;
  • termeni nesemnalizaţi, dar care ar putea fi puşi în discuţie din diverse motive;
  • termeni care, poate, ar trebui explicaţi;
  • termeni asimilaţi, care nu convin, poate –> trimiterile de excludere (tip VEZI) arată asimilarea termenilor, care pot fi sinonimi, cvasisinonimi;
  • tipuri de resurse la care se aplică un cod – se pot elimina/adăuga alte tipuri de resurse;
  • câmpuri Unimarc unde putem folosi codul – se pot adăuga/elimina;
  • alte neclarităţi care ar putea fi evidenţiate şi propuse spre rezolvare.

 

De asemenea, ar putea exista relaţii/funcţii care apar pe resurse, dar nu se regăsesc în acest document - Anexa C şi, de aceea, pot fi propuneri de includere ori asimilare.

În cazul propunerilor este corect să avem şi reprezentarea/definiţia termenului respectiv.

Apelul nostru pentru participarea la definitivarea regulilor naţionale de catalogare rămâne deschis către toţi specialiştii în prelucrarea tuturor tipurilor  de resurse (catalogatori, bibliografi, informaticieni, muzeografi, arhivişti etc.).

Specialiştii în diverse domenii (domenii evidenţiate în această Anexă prin termeni specifici) sunt rugaţi să corecteze eventualele erori, atrăgând atenţia asupra acelor termeni.

 

Comentariile, observaţiile şi propunerile se vor trimite până la data de 01 aprilie 2018, pe adresele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Mulţumim tuturor celor care vor contribui la definitivarea şi rafinarea acestui document, necesar bibliotecarilor români,

Constanţa Dumitrăşconiu,

Coordonator grup

 

 

 
 

Noutăți