Diviziuni

PROCES-VERBAL al întâlnirii Diviziunii Biblioteci Publice

Încheiat astăzi, 16 mai 2017, cu ocazia desfășurării Întrunirii Diviziunii Biblioteci Publice a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR).

Tema întâlnirii a fost: ROLUL BIBLIOTECII PUBLICE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ.

Întrunirea a avut loc la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, în Sala „Mircea Vulcănescu”, începând cu ora 13:00.

Au fost prezenți 16 colegi, reprezentând: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Universitatea București. Facultatea de Litere. Departamentul de Științe ale Comunicării, Biblioteca Centrală a Universității Politehnica București, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași.

Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Diviziunii Biblioteci Publice

Sesiunea de primavară-vară a Diviziunii Biblioteci Publice

Stimați colegi,

Vă reamintim că în data de 10 mai 2017, ora 13:00, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, în Sala „Mircea Vulcănescu”, parter, se va desfășura întrunirea Diviziunii Biblioteci Publice a ABR, cu tema: ROLUL BIBLIOTECII PUBLICE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ.

În cadrul întrunirii, vor fi prezentate următoarele lucrări:

Pe aripi de poveste – educație prin cultură, Catrina Caluian, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați

Biblioterapia – terapia prin lectură, Iulia Lazăr, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați

Dacă există și alte lucrări pe care ați dori să le prezentați, vă rog să ne comunicați și vă asigur că le vom include în program.

Persoana de contact:

Dorina Bălan – președinta Diviziunii Biblioteci Publice
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 0726769428

Vă așteptăm cu drag!

Raport privind întrunirea Diviziunii Biblioteci Publice

În data de 8 iunie 2016, a avut loc, la Biblioteca Națională a României, sala „Mircea Vulcănescu”, întrunirea de primăvară-vară a Diviziunii Biblioteci Publice, cu titlul: Schimbul de bune practici între bibliotecile publice - o modalitate de a veni în sprijinul utilizatorilor. Timp de două ore, un număr de 18 persoane au dezbătut probleme de actualitate ale bibliotecilor publice. Noutățile în domeniu au fost prezentate de președinta diviziunii, Dorina Bălan, care a adus la cunoștință auditoriului Planul strategic al IFLA pentru perioada 2016-2021, ce stabilește direcțiile și obiectivele IFLA pentru acest interval de timp. Planul își propune să ghideze conducerea și activitățile acestei organizații. De asemenea, a anunțat că IFLA, prin Consiliul de conducere, a stabilit patru direcții strategice, inițiative-cheie valabile pentru 2015-2016, astfel: Bibliotecile în societate, Informare și cunoaștere, Moștenire culturală, Consolidarea capacităților. Cele patru direcții strategice ale planului vor progresa printr-un set de inițiative-cheie și activități care vor fi actualizate la fiecare doi ani.

Read more: Raport privind întrunirea Diviziunii Biblioteci Publice

Program întrunirea Diviziunii Biblioteci Publice

ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

DIVIZIUNEA BIBLIOTECI PUBLICE

PROGRAM

Întrunirea de primăvară-vară

Schimbul de bune practici între bibliotecile publice - o modalitate de a veni în sprijinul utilizatorilor

 

Loc de desfășurare

Biblioteca Națională a României

Sala: Mircea Vulcănescu

Data: 8 iunie 2016

Ora 12:00

 

12:00-12:15 - Primirea invitaților

12:15-12:45 - Cuvânt de salut. Noutăți în domeniu - Bălan Dorina, președinte

12:45-13:05 - Grădina cu cărți – lectură și socializare pentru copii de toate vârstele – Violeta Opaiț, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați

13:05-13:25 - Colecţii atipice în bibliotecile lumii – Bălan Dorina, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați

13:25-13:50 - Discuții, dezbateri, propuneri

 

Întocmit,

Bălan Dorina, președinte

Diviziunea Biblioteci Publice a ABR

 

Întâlnirea Diviziunii Biblioteci Publice și Întâlnirea Secțiunii Biblioteca și societatea

Stimați colegi,

În data 8 iunie 2016, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, se vor desfășura următoarele activități:
Sesiunea de primăvară-vară a Diviziunii Biblioteci Publice a ABR, la ora 12.00, cu tema:
Schimbul de bune practici între bibliotecile publice - o modalitate de a veni în sprijinul utilizatorilor
Sesiunea de primăvară a Secțiunii Biblioteca și societatea, ora 14.00, cu tema:
Activități dedicate creșterii vizibilității bibliotecii în societate
Vă rugăm să ne comunicați intenția dumneavoastră de participare si, dacă doriți să prezentați o lucrare, să ne transmiteți titlul acesteia, până în data de 25 mai 2016.
Persoane de contact:
Dorina Bălan–președinta Diviziunii Biblioteci publice
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 0726769428
Corina Apostoleanu–președinta Secțiunii Biblioteca și societatea
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 0745057043
Vă așteptăm cu drag!

Întâlnirea Diviziunii Biblioteci Naţionale

Stimaţi colegi,


În data de 23 mai 2016, începând cu ora 10, la sediul Bibliotecii Naţionale a României din Bucureşti, Bd.

Unirii, nr. 22, se va desfăşura sesiunea de primăvară-vară a Diviziunii Biblioteci Naţionale.

Tema propusă este:

Clasarea documentelor de patrimoniu în contextul legislativ actual

Prezentare: Anca Andreescu, Biblioteca Naţională a României-"Clasarea documentelor de patrimoniu"

Vă aşteptăm.


Persoane de contact:

Claudia Lungu – Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bogdan Jugănaru – Biblioteca Academiei Române

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proces-verbal al Diviziunii Biblioteci Publice a ABR

Proces-verbal al Diviziunii Biblioteci Publice a ABR

Conferinţa Naţională a ABR, Iaşi, 9-11 septembrie 2015

 

În perioada 9-11 septembrie 2015, s-a desfășurat la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” Iași cea de-a XXVI-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, cu tema Biblioteca și provocările epocii digitale.

 

Read more: Proces-verbal al Diviziunii Biblioteci Publice a ABR

RAPORT DE ACTIVITATE AL ABR 2011-2015

Introducere

Activităţile desfăşurate de către Secretarul general al asociaţiei, funcţie asumată în urma alegerilor din anul 2011 de doamna lector univ. dr. Rodica Volovici şi din anul 2014 de doamna dr. Corina Apostoleanu, se referă cu precădere la şedinţele de lucru ale Consiliului de conducere, verificarea şi transmiterea spre postare secretarului executiv  a materialelor trimise de către membrii ABR pentru pe pagina web a asociaţiei, aspecte legate alegerile din filiale, secţiuni şi diviziuni, evidenţa membrilor secţiunilor şi diviziunilor, colaborarea cu redactorii articolelor din Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, comunicarea cu membrii din filialele ABR.

 

Read more: RAPORT DE ACTIVITATE AL ABR 2011-2015

Programul reuniunilor de primăvară ale diviziunilor şi secţiunilor profesionale ale ABR

PROGRAMUL reuniunilor Diviziunilor profesionale anuale ale ABR

Sesiunea de primavară 2015

Diviziune

Tema

Data

Locația

Contact

Biblioteci specializate

Depozite instituționale

20 mai 2015

Biblioteca IFIM (Măgurele)

Dr. Valerica Grigore

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biblioteci şcolare şi ale CCD

 

Dezvoltarea competenţelor biblioteconomice în spiritul cooperării europene

(Conferinţa naţională a bibliotecarilor CCD)

18-19 mai 2015

CCD Ilfov, Brăneşti

 

 

Valentina Lupu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carmen Pezantes

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biblioteci Naționale

Instrumente bibliografice naționale

 

4 iunie 2015

Biblioteca Națională a României, Bucureşti

Claudia Lungu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PROGRAMUL reuniunilor Secțiunilor profesionale ale ABR

Sesiunea de primavară 2015


Secțiune

Tema

Data

Locația

Contact

Carte veche. Conservare. Restaurare

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu

21 aprilie 2015

Biblioteca Naționala a României, București

Petruța Voicu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dezvoltarea colecțiilor

Deselecția publicaţiilor în cadrul bibliotecilor școlare;

Estimarea prețului publicațiilor provenite din donații

24 aprilie 2015

Biblioteca Națională a României, București

Mioara Voncilă

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comunicarea Documentelor şi Împrumutul Interbibliotecar

Biblioteca şi bibliotecarul în societatea cunoaşterii: realităţi şi tendințe

(Secțiunea I)

24-25 aprilie 2015

 

Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare Suceava”

Daniela Argatu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Circulație și Împrumut Intrebibliotecar – conexiuni si probleme. Studii de caz

(Secțiunea II)

7-8 mai 2015

 

BibliotecaNațională a României, București

 

Camelia Boca

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Catalogare-Indexare

Ghidul național de indexare LivesRo

6-7 mai 2015

Biblioteca Națională a României,  București

Olga Beșchea

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tehnici pedagogice în biblioteci (secțiune şi diviziune)

 

Programe şi proiecte de formare profesională (în cadrul Conferinţei Naţionale a bibliotecarilor CCD)

 

18-19 mai 2015

CCD Ilfov, Brăneşti

 

Valentina Lupu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carmen Pesantez

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informatizare. Digitizare

Catalogare partajată

6-7 mai 2015

Biblioteca Națională a României,

București

Dr. Doina Ostafe

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Periodice

Serviciul periodice între tradiţional si modern

14 mai 2015

Biblioteca Națională a României, București

Luminița Daniș

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cultura Informației

 

Cultura informației și sustenabilitatea mediului

22 mai 2015

Universitatea Transilvania, Colina Universității

Dr. Angela Repanovici

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistică

Noile standarde adoptate pe plan internaţional în statistica de bibliotecă - Standardul ISO 16439
Standardul ISO 11620

2 iunie 2015

Biblioteca ASE, Bucureşti

Dr. Ivona Olariu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Legislaţie de bibliotecã şi Pregãtire profesionalã

1. ABR şi principiile democraţiei asociative

2. Bibliotecile şi provocãrile lor

5 iunie 2015

Biblioteca Universitãţii din Petroşani/CCD Vâlcea

Luminiţa Danciu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proces-verbal privind întâlnirea anuală a Diviziunii Biblioteci specializate din cadrul ABR

Proces-verbal

privind întâlnirea anuală a Diviziunii Biblioteci specializate

din cadrul ABR

În ziua de 23 mai 2013 s-a desfăşurat întâlnirea anuală a diviziunii Biblioteci specializate din cadrul ABR în localul Bibliotecii Naţionale de Fizică a Institutului Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară (IFIN-HH), din oraşul Măgurele, judeţul Ilfov.

Tema dezbaterii: “Accesul deschis şi resursele digitale”, precum şi locul întâlnirii pentru Diviziunea biblioteci specializate au fost stabilite la Conferinţa Naţională a ABR de la Galaţi din septembrie 2012.

La eveniment au participat 28 de invitaţi: bibliotecari şi cercetători ai institutelor de cercetare din Platforma Magurele.

Doamna Federica Rosetta, manager pentru accesul deschis de la editura Elsevier a prezentat  lucrarea cu titlul: Elsevier and Open Access. Editura Elsevier este un important furnizor de publicaţii seriale şi monografice, specializate pe două ramuri distincte: ştiinţă şi sănătate.  În cadrul diviziunii  “Ştiinţă şi tehnologie” sunt delimitate domenii de cercetare precum: fizică şi astronomie, matematică şi statistică, chimie, biologie etc., domenii de care sunt interesaţi, în mod deosebit, specialiştii institutelor de cercetare din Platforma Magurele. Dincolo de versiunea print care limitează, într-o oarecare măsură cercetarea, accesul deschis oferă un imens spaţiu de documentare, mai ales pentru subiectele interdisciplinare.

Elsevier oferă acces permanent pentru activitatea de cercetare în două moduri: Gold Open Access şi Green Open Access.

Domnul Nicolaie Constantinescu, director Sparc Europe, a  prezentat: “Accesul deschis în Uniunea Europeană: model practic OpenAIRE”. S-a făcut referire la evoluția Accesului Deschis la nivel de politici europene, aducând în atenția audienței „produsul” eforturilor de implementare a Pilotului AD în cadrul PC7. De asemenea, domnul Constantinescu a consemnat pe site-ul http://www.kosson.ro/ participarea la întâlnirea de la Biblioteca IFIN-HH la adresa: http://www.kosson.ro/acces-deschis/51-cronica-oa/783-accesul-deschis-si-resursele-digitale-ifin-hh

Prezentările au fost urmate de discuţii privind accesul deschis şi resursele digitale. Conceptul de “acces deschis”  este mereu redefinit în funcţie de abordări.

Domnul Dr. Livius Trache, director ştiinţific al IFIN-HH, a participat la întâlnire şi şi-a exprimat interesul faţă de astfel de evenimente, la care este de dorit să participe cât mai mulţi cercetători.

De asemenea, s-a hotărât ca în luna octombrie 2013 să aibă loc următoarea întâlnire pe aceeaşi temă, tot la Biblioteca Institutului Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară.

Diviziunea biblioteci specializate,

Mihaela Zecheru

Valerica Grigore

 

 

Proces verbal al Intâlnirii Diviziunii Biblioteci Școlare

Încheiat în cadrul Diviziunii Biblioteci Şcolare, care s-a desfăşurat în perioada 23-24 mai 2013 la Casa Corpului Didactic Târgovişte, cu titlul: Biblioteca_şThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e.

Activitatea s-a desfăşurat sub egida sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din Româania (ABR). Organizator: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, iar  Parteneri:  Ministerului Educaţiei Naţionale; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa; Consiliul Judeţean Dâmboviţa;  Instituţia Prefectului - Judeţul Dâmboviţa; Primăria Municipiului Târgovişte; Biblioteca Naţională a României;  Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I. C. Petrescu” Bucureşti; Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” Târgovişte; Societatea Scriitorilor Târgovişteni;  Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte;  Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni;  Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni.
La lucrările conferinţei au participat 29 bibliotecari ai caselor coprului didactic din ţară şi 38 de bibliotecari şcolari din judeţul Dâmboviţa. Au mai fost prezenţi, de asemenea, bibliotecari de la biblioteca judeţeană, cadre didactice.
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale a fost prezentă pe toată perioada desfăşurării conferinţei doamna consilier Muza Maftei.
Asociaţia  Bibliotecarilor din România a fost reprezentată de preşedintele acesteia domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală, de Valentina Lupu preşedinta Diviziunii Biblioteci şcolare şi de alţi reprezentanţi ai Consiliului de conducere al ABR.
Deschiderea oficială a fost făcută de directorul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, doamna aurora Solomon.
În deschiderea lucrărilor au rostit alocuţiuni un număr însemnat de invitaţi:

Prof. Aurora Solomon, Director CCD  Dâmboviţa; Părintele profesor Adrian Ignat, Arhiepiscopul Târgoviştei; Cosmim Alexandru, consilier Prefectura Judeţului Dâmboviţa; Ing. Ioan Marinescu , vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Jr. Vali Niţu, consilier Primăria Municipiului Târgovişte,  Muza Maftei, Consilier,  Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Prof. Luminiţa Preda, Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Prof. Ovidiu Băsceanu, Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală, Preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din România, Dr. Ing. Doina Ostafe, Vicepreşedinte Asociaţia Bibliotecarilor din România; Preşedinte Diviziunea Biblioteci Universitare, Asociaţia Bibliotecarilor din România; Preşedinte Secţiunea Informatizare, Asociaţia Bibliotecarilor din România,  Drd. Carmen Pesantez Pozo, Director General Biblioteca Pedagogică Naţională “I. C. Petrescu” Bucureşti; Preşedinte Secţiunea Tehnici pedagogice în biblioteci, Asociaţia Bibliotecarilor din România.

A fost prezentă Editura Bibliotheca şi a avut loc lansarea cărţii ,,Cronologia studiilor literare româneşti”, prezentată de profesorul Marin Neagu.

Mapele au avut în conţinut materiale referitoare la Casa Corpului Didactic şi  biblioteca acesteia, materiale despre bibliotecile şcolare dâmboviţene, pliante cu informaţii despre judeţul Dâmboviţa, revista ,,Graiul Dâmboviţei”, revistă a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa şi „Curier”- revistă de cultură şi bibliologie, editată de Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”.

În cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgovişte au fost organizate ateliere de lucru pe tema “Noi abordări ale bibliotecii şcolare”.

A doua zi a manifestării a fost dedicată vizitelor documentare la Complexul Muzeal “Curtea Domnească” din Târgovişte, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Turnul Chindiei, Biserica Domnească şi ruinele vechii cetăţi.

A urmat un tur al Bibliotecii Judeţeanene „I.H. Rădulescu” şi al Bibliotecii Şcolii Gimnaziale “Diaconu Coresi” din Fieni.

La Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni a avut loc întâlnirea „Oameni şi cărţi” cu scriitorul George Coandă, iar la Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Tehnologic “Aurel Rainu” din Fieni s-a desfăşurat dezbaterea ”Biblioteca - resursă informaţională activă în spaţiul comunicării şi al documentării”.

Concluziile activităţii au fost puse de doamna consilier Muza Maftei, care a purtat discuţii cu fiecare dintre bibliotecarii caselor corpului didactic prezenţi la activitate, solicitând o listă cu problemele identificate şi întâmpinate în activitatea ce o desfăşoară la nivelul instituţiilor de unde provin.

De asemenea, s-a făcut o evaluare a activităţilor derulate pe parcursul întregii conferinţe, iar doamna Muza Maftei, consilier superior în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, a ţinut să aprecieze calitatea organizării, profesionalismul, implicarea şi solidaritatea de breaslă, arătând că ar fi necesar să fie şters stigmatul „auxiliar” din statutul bibliotecarului al cărui rol  în procesul de învăţământ.

Manifestarea s-a încheiat cu o seară dâmboviţeană organizată în Munţii Bucegi, la Complexul Turistic pentru Tineret “Căprioara” din Moroieni.


DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE

SEBE STELA

VALENTINA LUPU

ARGATU DANIELAPage 1 of 2
 
 

Noutăți