Şedinţe ale Consiliului de Conducere

PROCES-VERBAL Consiliul Director al ABR

PROCES-VERBAL

al ședinței Consiliului Director al ABR

8 decembrie 2017, Cluj-Napoca

 

            Ordinea de zi:

  1. Raportul trezorierului privind cheltuielile ABR la cea de-a 28-a Conferință Naţională de la Braşov. Situația cotizațiilor individuale și instituționale. Propuneri privind bugetul estimativ (veniturile și cheltuielile) al ABR pentru anul 2018 - prezintă: trezorier ec. Cristina Ungur.
  2. Informare privind situaţia statistică a membrilor filialelor ABR şi a emiterii cardurilor de membru/filiale - prezintă: trezorier ABR ec. Cristina Ungur.
  3. Raportul președintelui ABR privind organizarea conferinţei din anul 2017 şi activitățile desfășurate după conferința de la Braşov – prezintă: dr. Adriana Szekely.
  4. Informare privind organizarea Conferinței Naționale a ABR de la Sibiu 2018 – prezintă: drd. Cristina Pârvu, preşedinta filialei ABR Sibiu.
  5. Discutarea acordului de parteneriat dintre MEN şi ABR referitor la problemele bibliotecilor şi bibliotecarilor din sistemul de învãţãmânt – prezintă: prof. Oana Jianu.
  6. Informare asupra planului de formare profesională în cadrul ABR: dr. Ivona Olariu.
  7. Discuții şi concluzii finale. Încheierea întâlnirii.
Read more: PROCES-VERBAL Consiliul Director al ABR

PROCES-VERBAL preşedinţi filiale judeţene

PROCES-VERBAL

Încheiat la data de 6 septembrie 2017, cu ocazia întâlnirii Consiliului Director

al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

cu preşedinţii filialelor judeţene

 

Întâlnirea a fost coordonată de președintele ABR, dr. Adriana Szekely, şi a avut loc la Biblioteca Universităţii Transilvania din Brașov.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai 17 filiale ABR din cele 42 de judeţe.

Read more: PROCES-VERBAL preşedinţi filiale judeţene

PROCES-VERBAL al întâlnirii Consiliului Director septembrie 2017

PROCES-VERBAL

Încheiat pe 5 septembrie 2017

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director, care a avut loc la

Biblioteca Universității Transilvania din Brașov

 

Ordinea de zi

  1. Situația financiară-cheltuielile și veniturile asociației. - Cristina Ungur
  2. Stadiul organizării celei  de-a  XXVIII-a  Conferinţe  Naţionale  a  ABR, Braşov, 2017 – dna  Simona  Clinciu, preşedinta  filialei  ABR Braşov şi  dna  Angela Repanovici,  coordonator local al conferinţei.
  3. Analiza dosarelor pentru premiile ABR de către comisiile desemnate.
Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Consiliului Director septembrie 2017

PROCES-VERBAL Secțiuni profesionale

PROCES-VERBAL

Încheiat la data de 7 septembrie 2017, cu ocazia întâlnirii Consiliului Director

al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

cu preşedinţii secțiunilor profesionale

 

Întâlnirea a fost coordonată de președintele ABR, dr. Adriana Szekely, şi a avut loc la Biblioteca Universităţii Transilvania din Brașov.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai secțiunilor profesionale ABR.

Read more: PROCES-VERBAL Secțiuni profesionale

Proces-verbal al ședinței Consiliului Director 23 iunie 2017

PROCES-VERBAL

Încheiat pe 23 iunie 2017

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director,

care a avut loc la sediul Casei Corpului Didactic Brașov

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely - președinte

Cristina Ungur - trezorier

Petruța Voicu - secretar general

Denise Crînganu - membru

Oana Jianu - membru

Laszlo Kiss - membru

Laura Pascariu - membru

Cristina Pârvu - membru

Stela Stănoiu - membru

Au absentat motivat: Daniela Argatu (vicepreşedinte), Dorina Bălan (vicepreşedinte), Claudia Lungu (vicepreşedinte), Mioara Voncilă (vicepreşedinte), Nicoleta Paula Butuza (membru), Bogdan Jugănaru (membru), Dr. Agneta Lovasz (membru), Dr. Ivona Olariu (membru).

Au fost invitați: prof. dr. Mircea Regneală, dr. Robert Coravu, Angela Repanovici, Simona Cliniciu, Corina Florea, Ruxandra Nazare (reprezentant ANBPR, Biblioteca Județeană George Barițiu - Braşov).

Read more: Proces-verbal al ședinței Consiliului Director 23 iunie 2017

Proces-verbal al ședinței Consiliului Director 24 martie 2017

PROCES-VERBAL

Încheiat pe 24 martie 2017

Cu ocazia şedinţei Consiliului Director, care a avut loc la sediul ABR

de la Biblioteca Națională a României

 

La şedinţă au fost prezenţi următorii membri ai Consiliului Director:

Dr. Adriana Szekely - președinte

Cristina Ungur - trezorier

Petruța Voicu - secretar general

Daniela Argatu - vicepreşedinte

Dorina Bălan - vicepreşedinte

Claudia Lungu - vicepreşedinte

Mioara Voncilă - vicepreşedinte

Nicoleta Paula Butuza - membru

Denise Crînganu - membru

Oana Jianu - membru

Bogdan Jugănaru - membru

Laszlo Kiss - membru

Dr. Agneta Lovasz - membru

Dr. Ivona Olariu - membru

Laura Pascariu - membru

Cristina Pârvu - membru

Stela Stănoiu - membru

 

Read more: Proces-verbal al ședinței Consiliului Director 24 martie 2017
 
 

Noutăți