Carte veche. Conservare. Restaurare

Preşedinte:

Petruţa Voicu, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” București

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.cub.ro

Telefon: 0721 290419

 

Secretar:

Oana Păcurariu, Biblioteca Naţională a României

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Încheiat astăzi, 18 mai 2017 la Biblioteca Naţională a României,

cu ocazia întrunirii Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare a Asociației Bibliotecarilor din România

 

Secţiunea şi-a desfăşurat lucrările în Sala de Conferinţe ”Mircea Vulcănescu” a Bibliotecii Naţionale a României, în intervalul orar 10.00 – 13.00 şi s-a bucurat de participarea unui număr important de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti de la diverse biblioteci din ţară.

Tema secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare” a fost „Evaluarea documentelor de patrimoniu – particularităţi legislative”.

Read more: PROCES-VERBAL al întâlnirii Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Plan de acţiuni al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Plan de acţiuni/întâlniri profesionale 2017


  • Mai 2017 – sesiunea de primăvară a secţiunii la sediul Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, cu tema Evaluarea documentelor de patrimoniu – particularităţi legislative
  • Septembrie 2017 – Conferinţa Naţională ABR, Braşov, dezbatere Legislaţie de patrimoniu - deficienţe

Preşedinte Secţiune: Petruţa Mihaela Voicu, Biblioteca Naţională a României, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar: Oana Păcurariu, Biblioteca Naţională a României, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raport de activitate al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

RAPORT DE ACTIVITATE

SECȚIUNEA CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

2016

 

Raportul constituie o sinteză a activităţilor Secţiunii Carte veche,  conservare şi restaurare” a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), pe anul 2016. Sunt trecute în revistă, în ordine cronologică, cele două întruniri de lucru desfăşurate în lunile mai, septembrie 2016.

 

Read more: Raport de activitate al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Proces-verbal al secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

PROCES-VERBAL

Secţiunea CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

 

Încheiat astăzi, 08.09.2016, în cadrul întâlnirii de lucru a Secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare”.

Secţiunea şi-a desfăşurat lucrările în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”E. Todoran”, Timişoara, în intervalul orar 11.30–14.00 şi s-a bucurat de participarea unui număr mare de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti de la diverse structurI infodocumentare din ţară.

 

Read more: Proces-verbal al secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Proces-verbal al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Proces-verbal al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Biblioteca Naţională a României

Bucureşti

24 mai 2016

 

Încheiat astăzi, 24.05.2016, după încheierea lucrărilor Secţiunii „Carte veche. Conservare. Restaurare”.

Secţiunea şi-a desfăşurat lucrările în Sala de Conferinţe ”Simion Mehedinţi”, a Bibliotecii Naţionale a României, din B-dul Unirii, nr. 22, în intervalul orar 10.00 – 13.30 şi s-a bucurat de participarea unui număr mare de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti  de la diverse biblioteci din ţară.

 

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Sesiunea de primavară a Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare a ABR

Stimați colegi,


În data de 24 mai 2016, ora 10:00, la sediul Bibliotecii Naționale a României din București se va desfășura sesiunea de primăvară a Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare a ABR, cu tema: Codul patrimoniului ansamblul de bunuri mobile și imobile, aparţinând instituţiilor de stat şi colecţiilor particulare, care prezintă un interes istoric, artistic, arheologic, estetic, ştiinţific sau chiar tehnic – demers legislativ iniţiat de Ministerul Culturii.

 

Vă rugăm sa ne comunicați intenția dvs. de participare și, dacă doriți să prezentați o lucrare, să ne transmiteți titlul acesteia, până în data de 18 mai 2016.

 

Persoane de contact:

Petruța Mihaela Voicu, președinte al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oana Păcurariu, secretar al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vă așteptăm cu drag!

Proces-verbal al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

PROCES-VERBAL

al întâlnirii Secţiunii CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

Conferinţa Naţională a ABR, Iaşi, 9-11 septembrie 2015

 

Încheiat astăzi, 10.09.2015, cu prilejul lucrărilor Secţiunii „Carte veche, conservare şi restaurare” din cadrul celei de-a XXVI-a ediţii, a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Iaşi, 9–11 septembrie 2015, cu tema „BIBLIOTECA ȘI PROVOCĂRILE EPOCII DIGITALE”. Secţiunea IX. Secțiunea Carte veche, conservare, restaurare (BCU „M. Eminescu” – Sala „Hortensia Papadat Bengescu”), a avut loc în intervalul orar 11.15–13.15 şi s-a bucurat de participarea unui număr de 41 de bibliotecari de la diverse biblioteci din ţară.

 

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Raport de activitate al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare 2013-2015

Raportul constituie o sinteză a activităţilor Secţiunii Carte veche, conservare şi restaurare” a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), perioada 2013-2015. Din anul 2013, doamna Petruţa Mihaela Voicu este preşedinta acestei secţiuni. Sunt trecute în revistă, în ordine cronologică, cele 2 conferinţe naţionale precum şi întrunirile de lucru desfăşurate în perioadele dintre conferinţele naţionale.

 

Read more: Raport de activitate al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare 2013-2015

Secţunea Carte veche. Conservare. Restaurare

PROGRAMUL SECŢIUNII CARTE VECHE. CONSERVARE. RESTAURARE

Cu tema

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu

Biblioteca Naţională a României

Bucureşti

 

21 aprilie 2015

10.00

Primirea invitaţilor

10.15

Claudia Şerbănuţă

Manager, Biblioteca Naţională a României

Cuvânt de deschidere

10.30

Dr. Elena Chiaburu

Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor

din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu

10.50

Dr. Anca Andreescu

Biblioteca Naţională a României

Procedura de clasare a documentelor de patrimoniu din B.Na.R.

11.10

Dr. Doina Hendre Biro

Biblioteca Naţională a României - Filiala „Biblioteca Batthyaneum”-Alba Iulia

Rolul ignorat al OPCN si OJPCN. Un argument pentru simplificarea procedurilor

de clasare a  documentelor de patrimoniu

11.30

Pauză de cafea

12.00

Lansarea volumului Biblioteca Batthyaneum la sfârşitul secolului al XIX-lea. Cartea – catalog a lui Varjú Elemér, adnotată şi comentată, Bucureşti, Editura Bibliotecii Naţionale a României, 2014. Redactarea, adnotarea şi postfaţa, Dr. Doina Hendre Biro, traducerea Mihai Kovács, tehnoredactarea: Anna Maria Veres, Robert Donát Fabian, coperta: Alexandru Mihai Budeş.

12.30 – 13.30

Concluzii şi discuţii

Moderator: Petruţa Mihaela Voicu

Preşedinte Secţiune

Proces-verbal al Secţiunii Carte veche, conservare şi restaurare

Proces-verbal al întânirii Secţiunii Carte veche,  conservare şi restaurare

Conferinţa Naţională a ABR, Cluj-Napoca, 3-5 septembrie 2014,

 

Încheiat astăzi, 04.09.2014, în urma lucrărilor Secţiunii „Carte veche, conservare şi restaurare” din cadrul celei de-a XXV-a ediţii, a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Cluj-Napoca, 3–5 septembrie 2014, cu tema „Bibliotecile-acces deschis la educaţie şi cultură”. Secţiunea S2 care şi-a desfăşurat lucrările în Sala Gheorghe Sion a Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga, în intervalul orar 16.30–17.30, s-a bucurat de participarea unui număr de 47 de bibliotecari de la diverse biblioteci din ţară.

Read more: Proces-verbal al Secţiunii Carte veche, conservare şi restaurare

Proces verbal al secţiunii de Conservare. Prezervare. Restaurare

Proces verbal al secţiunii de Conservare. Prezervare. Restaurare

3 iunie 2014

Încheiat astăzi, 03.06.2014, după încheierea lucrărilor Secţiunii „Conservare, prezervare, restaurare”. Secţiunea şi-a desfăşurat lucrările în Sala de Conferinţe ”Mircea Vulcănescu”, a Bibliotecii Naţionale a României, din B-dul Unirii, nr. 22, în intervalul orar 10.00 – 15.00 şi s-a bucurat de participarea unui număr mare de bibliotecari, conservatori, restauratori şi alţi specialişti de la diverse biblioteci din ţară.

Tema secţiunii  Conservare. Prezervare. Restaurare a fost „Aplicarea normelor de conservare în biblioteci”.

Read more: Proces verbal al secţiunii de Conservare. Prezervare. Restaurare

Proces verbal al întâlnirii Secțiunii Carte veche, conservare, restaurare, digitizare

Proces-verbal

 

Încheiat astăzi, 05.09.2013, după încheierea lucrărilor Secţiunii „Carte veche,  conservare, restaurare, digitizare” din cadrul celei de-a XXIV-a ediţii, a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Oradea, 4 – 6  septembrie 2013. Secţiunea S2 care şi-a desfăşurat lucrările în Sala de seminar a Bibliotecii Universităţii din Oradea, în intervalul orar 9.00 – 12.30  s-a bucurat de  participarea unui număr de 24 de bibliotecari de la diverse biblioteci din ţară.

În program au fost înscrise nouă lucrări ştiinţifice: "Biblioteca Batthyaneum – spaţiu de cultură şi de cercetare. Funcţiile sale specifice" - Dr. Doina Hendre Biro, Biblioteca Naţională a României, filiala Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia; "Relevanţa activităţii bibliotecarului de Colecţii Speciale în societatea contemporană" - Cristina Marinescu, Biblioteca Naţională a României, Serviciul Colecţii Speciale;  "Relocarea unei biblioteci - experienţa Bibliotecii Naţionale a României" - Petruţa Mihaela Voicu,  Biblioteca Naţională a României; prezentarea cărţii: "Fauna de insecte din biblioteci, muzee şi arhive" - Dr. Ing. Vasile Deac, Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Bihor; "Ornamentica Triodionului de la Buzău (1700)" - Drd. Emilian Corneanu, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti; "Inventarierea documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci" - Dr. Roxana Dinu, Biblioteca Naţională a României;  "Strategii pentru atragerea diverselor categorii de public în biblioteci" - Mihaela Vazzolla,  Biblioteca Naţională a României; "Memoria monumentelor şi feţele timpului" - Angela Bîlcea, Biblioteca Naţională a României; "Consideraţii privitoare la managementul evidenţei patrimoniului mobil: carte veche şi manuscrise" - Dr. Elena Chiaburu, Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Iaşi.

Au fost susţinute doar şapte dintre lucrările enunţate, celelalte două, ale dr. Elena Chiaburu, respectiv a drd. Emilian Corneanu, nu au fost susţinute din motive obiective, care au determinat de altfel şi absenţa celor doi autori.

Lucrarea doamnei dr. Doina Biro a accentuat funcţiile specifice ale bibliotecii, dar şi dualismul bibliotecar-cercetator care nu doar pune la dispoziţia utilizatorilor valorile de patrimoniu bibliofil şi muzeal, ci le studiază şi chiar le comunică în cadrul unor manifestări ştiinţifice, aceasta fiind o formă de promovare şi valorificare a bunurilor culturale şi a documentelor rare din Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a României.

A urmat susţinerea lucrării domnului dr. ing. Vasile Deac care a tratat mai multe specii de insecte şi rozătoare, din mediile de depozitare din biblioteci, arhive şi muzee, prezentându-şi în acelaşi timp cartea publicată pe această temă. Contribuţia demersului său a fost unanim recunoscută căci a adus noi argumente în sprijinul controlului, al conservării preventive şi a făcut recomandări în privinţa spaţiilor de depozitare şi a mobilierul specific.

Lucrarea domnişoarei dr. Roxana Dinu a punctat aspecte ale prezervării digitale şi a prezentat situaţia actuală a inventarierii documentelor digitizate în Sistemul Naţional de Biblioteci, făcând un apel către toate structurile infodocumentare pentru transmiterea informaţiilor, periodic, către Biblioteca Virtuală Naţională în vederea completării şi actualizării datelor privind proiectele de digitizare.

Complexa lucrare intitulată „Relocarea unei biblioteci - experienţa Bibliotecii Naţionale a României”, susţinută de doamna Petruţa Voicu a prezentat auditorilor direcţiile strategiei de mutare a Bibliotecii Naţionale a României precum şi fazele planificării acţiunilor de transfer ale colecţiilor şi serviciilor unei biblioteci. Lucrarea bazată pe de o parte pe experienţa mutării Bibliotecii Naţionale a României şi,  pe de altă parte pe experienţa dobândită cu ocazia mutării Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, a autoarei, s-a bucurat de aprecieri şi a antrenat diverse discuţii pe tema prezentată.

Lucrările doamnelor Mihaela Vazzolla şi Cristinei Marinescu au reţinut atenţia pentru interesantele puncte de vedere exprimate, privind meseria de bibliotecar de colecţii speciale sau de conservator, precum şi modalităţile de valorificare a produselor şi serviciilor bibliotecii. În final, toate demersurile acestora converg înspre promovarea imaginii bibliotecii în general şi a colecţiilor deţinute, în special.

Lucrarea doamnei Angela Bîlcea, diferită de celelalte s-a integrat totuşi în contextul temelor propuse în cadrul secţiunii, prin subiectul  adus în dezbatere, istorie şi memorialistică, abordat prin prisma unor aspecte sociologice. Aceasta a exemplificat între altele şi activitatea de cercetare desfăşurată de autoare.

Deşi diverse ca temă şi ca mod de prezentare, lucrările susţinute pot fi considerate importante şi novatoare, unele dintre ele meritând a fi publicate.

Moderatoarea, doamna Petruţa Mihaela Voicu înscrisă iniţial în program ca preşedinte interimar al secţiunii a fost aleasă preşedinte cu drepturi depline.

La finalul dezbaterilor s-au propus două acţiuni concrete ale secţiunii pentru următoarea Conferinţă a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit de Mihaela Vazzolla

Page 1 of 2
 
 

Noutăți